با توجه به اينكه مدت كمي تا تمام شدن مدت اعتبار برنامه باقي‌مانده است چگونه برنامه را تمديد اعتبار كنم؟

جواب: براي تمديد اعتبار نرم‌افزار خود قبل از اتمام مدت زمان آن مي‌توانيد از طريق گزينه تمديد اعتبار در منوي وب‌سايت اقدام كنيد. لازم به توضيح است كه پس از تمديد اعتبار، مانده اعتبار خريد قبلي شما به اعتبار جديد اضافه خواهد شد.