در هنگام نصب برنامه پيغام خطا دريافت مى‌نمايم؟

جواب: در صورتيكه ويرايش قبلى برنامه برروى كامپيوتر شما نصب شده باشد، پيغام خطايى مبنى بر وجود ويرايش قبلى برنامه به شكل زير نمايش داده خواهد شد.

١- لذا پيش از نصب برنامه جديد، ابتدا لازم است تا ويرايش قبلى آن را حذف نماييد. براى اين منظور، ابتدا مطابق پاسخ سئوال قبل عمل نماييد.