مراحل لازم براى ارتقای برنامه موجود به نسخه جديد، چيست؟

جواب: کافيست برنامه قبلی را Uninstall نموده و نسخه جديد را نصب نماييد.

برای اين کار می توانيد از شيوه زير استفاده کنيد:

١- ابتدا بر روی منوی Start رفته و بروی آن کليک نماييد.

٢- سپس بر روی منوی Control panel رفته و آن را انتخاب کنيد.

٣- در اين قسمت وارد منوی Add or Remove Programs شويد.

٤- آيكون برنامه را پيدا نموده و برروی گزينه Remove کليک کنيد.

٥- سپس گزينه Yes را انتخاب کنيد تا نسخه قديمی به طور كامل از کامپيوتر شما حذف شود.