آيا تنظيمات خاصی برای مشاهده برنامه به زبان فارسی در ویندوز ایکس پی (Windows XP) لازم است؟

جواب: بله تنها لازم است اين چند مورد زير را انجام دهيد:

١- ابتدا بر روی منوی Start رفته و بروی آن کليک نماييد.

٢- سپس بر روی منوی Control panel رفته و آن را انتخاب کنيد.

٣- در اين قسمت وارد منوی Regional and Language Options شويد.

٤- در بخش Regional Options گزينه Farsi را انتخاب نموده و در نهايت با کليک کردن بروی دکمه Apply اين تنظيمات را تاييد نماييد.

٤- در بخش Advanced گزينه Farsi را برای Language for non-Unicode programs انتخاب نموده و در نهايت با کليک کردن بروی دکمه Apply اين تنظيمات را تاييد نماييد.
توجه داشته باشد که پس از تغییر این گزینه احتیاج به Restart نمودن کامپیوتر خود خواهید داشت.