با توجه به اينكه مقيم خارج از ايران هستم چطور مى‌توانم خريد انجام دهم؟

جواب: چنانچه كارت‌هاى بانك‌هاى عضو شتاب را داشته باشيد مى‌توانيد طبق دستورالعمل موجود در سيستم خريد خود را انجام دهيد. ولى در غير اينصورت هنوز امكان پراخت توسط كارت‌هاى اعتبارى بانك‌هاى خارجي فراهم نشده است لذا مى‌توانيد از اطلاعات كارت‌هاى اقوام و دوستان خود در اين موارد استفاده كنيد. توجه كنيد قبل از شروع مراحل خريد حتما دستورالعمل خريد اينترنتى را با دقت مطالعه كنيد.