آيا تنظيمات خاصی براى مشاهده برنامه به زبان فارسی در ویندوز ايت، سون یا ویستا (Windows Eight or Seven or Vista) لازم است؟

جواب: بله تنها لازم است اين چند مورد زير را انجام دهيد:

١- ابتدا بر روی منوی Start رفته و بروی آن کليک نماييد.

٢- سپس بر روی گزینه Control panel رفته و آن را انتخاب کنيد.

٣- در اين قسمت وارد منوی Clock, Language and Region و یا Regional and Language Options شويد.

٤- در پنجره Regional and Language Options در بخش Formats گزينه Persian را انتخاب نموده و در نهايت با کليک کردن بروی دکمه Apply اين تنظيمات را تاييد نماييد.

5- در پنجره Regional and Language Options در بخش Administrative گزينه Persian را برای Language for non-Unicode programs با زدن کلید Change system locale انتخاب نموده و در نهايت با کليک کردن بروی دکمه Apply اين تنظيمات را تاييد نماييد.
توجه داشته باشد که پس از تغییر این گزینه احتیاج به Restart نمودن کامپیوتر خود خواهید داشت.