نام کاربری خود را فراموش کرده‌ام؟

چنانچه نام کاربری خود را فراموش کرده‌اید ولی آدرس ای‌میلی که در سایت ثبت شده است را به خاطر دارید با وارد کردن آدرس ای‌میل در قسمت بازیابی اطلاعات کاربری می‌توانید بقیه مراحل را توسط ای‌میلی که سایت بصورت اتوماتیک برای شما ارسال می‌کند را دنبال کنید و اطلاعات کاربری خود را بازیابی کنید.