قبل از اقتضای مدت اعتبار برنامه چگونه می‌توانم اعتبار جدید خریداری کنم؟

جواب: براي تمديد اعتبار نرم‌افزار خود قبل از اتمام مدت زمان آن مي‌توانيد از طريق گزينه تهيه نرم‌افزار در منوي وب‌سايت همانند خريد اعتبار اقدام كنيد. لازم به توضيح است كه پس از افزايش اعتبار، مانده اعتبار خريد قبلي شما به اعتبار جديد اضافه خواهد شد.